تبلیغات


شبکه همسفریابی آمی تراول

ایده ای نو برای کاهش خودروهای تک سرنشین
با آمی تراول هزینه های سفرتان را به حداقل برسانید!


 
تاريخ : دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰

دانلود نت آهنگ مبارک باد + فایل MIDI


جهت دانلود به وبلاگ زیر مراجعه کنین:

http://notaevi.mihanblog.com


********


متن آهنگ مبارک باد


امشب چه شبیست شب مراد است امشب
امشب چه شبیست شب مراد است امشب
این خانه پر از شمع و چراغ است امشب
این خانه پر از شمع و چراغ است امشب
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
كوچه تنگه بله عروس قشنگه بله
كوچه تنگه بله عروس قشنگه بله
دست به زلفاش نزنید مرواری بنده بله
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
این حیاط و اون حیاط میریزن نقل و نبات
این حیاط و اون حیاط میریزن نقل و نبات
به سرعروس ودوماد میریزن نقل ونبات
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
كوچه تنگه بله عروس قشنگه بله
كوچه تنگه بله عروس قشنگه بله
دست به زلفاش نزنید مرواری بنده بله
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
عروسی شاهانه ایشالا مباركش باد
جشن بزرگانه ایشالا مباركش باد
گل به گلستانه ایشالا مباركش باد
نوبت مستانه ایشالا مباركش باد
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
مبارك و مبارك ایشالا مباركش باد
عروسی شاهانه ایشالا مباركش باد
جشن بزرگانه ایشالا مباركش باد
گل به گلستانه ایشالا مباركش باد
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا
بادا بادا مبارك بادا ایشالا مبارك باداارسال توسط محمد

ابزار رایگان وبلاگ